Класификация на съоръженията според видимостта и въздействието им върху аудиторията:

1 клас – Съоръжения с пълна видимост и мащабност на въздействието

2 клас – Съоръжения с пълна видимост без мащабност на въздействието

3 клас – Съоръжения с частична видимост

Тип съоръжения:*      

Брандинг:
Прочети още
Пана вагони:
Прочети още
Пана перони / стълби / вестибюли:
Прочети още
Щендери:
Прочети още
* Точния брой и характеристики на съоръженията, могат да варират. За точна информация, моля, искайте потвърждение.
Разположение на съоръженията
Натовареност на станциите
Прочети още
Натовареност на станциите по зони
Прочети още