header image
МАЙ-ЮНИ 2012
Рекламна кампания - Фaктор И.Н.
Финансовата компания Фактор И.Н. отново избра метрото за популяризиране на своите продукти. Кампанията продължи два месеца и се разпростря на три метростанции. За първи път в рекламни носители се превърнаха терасите в градинката на МС Васил Левски, а на площадката пред входа на станцията беше поставен брандиран автомобил.
Брандинг на външна зона на МС Васил Левски
branding image 01
Брандинг на външна зона на МС Васил Левски
branding image 02
Брандинг на пода на МС Сердика
branding image 03
Брандинг на ескалаторите на МС Сердика
branding image 04
Брандинг на ескалаторите на МС Сердика
branding image 05
Брандинг на осветителни тела и седалки
branding image 06
Брандинг на колони на МС Люлин
branding image 07

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДА ЗАЯВИТЕ КАМПАНИЯ, МОЛЯ
ИЗПРАТЕТЕ МЕЙЛ НА SALES@METROMEDIA.BG