И Транскард в метрото

Транскард избраха брандинга на три от централните метростанции; Сердика, Св.Климент Охридски и  Младост за кампанията си в метрото през зимата на 2013г. Рекламата е оригинална и въздействаща. 

Наистина, не може да не се забележат брандираните седалки, осветителните тела и голямата стена във вестибюла на станция Св.Климент Охридски. Свежо, нали? 

В метрото вече плащат с Транскард. А вие ?
Брандинг на станция Сердика - пейки перон в перспектива
branding image 01
Брандинг на станция Сердика - пейки перон детайл
branding image 02
Брандинг на станция Сердика - ескалатори перон
branding image 03
Брандинг на станция Сердика - ескалатори вестибюл
branding image 04
Брандинг на станция Св. Климент Охридски - входен вестибюл арка
branding image 05
Брандинг на станция Св. Климент Охридски - пейки перон
branding image 06
Брандинг на станция Младост - пейки перон
branding image 07

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДА ЗАЯВИТЕ КАМПАНИЯ, МОЛЯ
ИЗПРАТЕТЕ МЕЙЛ НА SALES@METROMEDIA.BG

Метромедия гарантира на клиентите си сигурност за провежданите кампании в метрото чрез спазването на Закона за авторското право и на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.

Основната част от представените рекламни позиции са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.

Настоящият e-mail съдържа непоискана търговска информация за услугите, предлагани от Метромедиа ООД.
В случай, че не желаете да получавате тази информация, изпратете електронно съобщение със subject: STOP
на office@metromedia.bg