header image
Април 2017
Терафлу със силна кампания в метрото

В преходния сезон между зимата и пролетта Терафлу избраха метрото за една силна рекламна кампания. Бяха брандинирани двете централни станции Сердика и Климент Охридски, като за носители  бяха използвани традиционно видимите седалки, осветителните тела и специални конструкции в пейките, както и стикери на пода пред тях. 

В един от дните на кампанията, красивите момичета от рекламната агенция на Терафлу завъртяха във  вихрени танци мнозина от пътниците на станция Сердика 2.

За финал се проведе и надиграване между желаещите да изпробват силите си със специалната боксова круша на Терафлу Разположена също на метростанция Сердика 2. Кой ще е по-силен - ти или грипа? Терафлу помага :).

Брандинг на станция Св.Климент Охридски - пейки и специална конструкция
Брандинг на станция Св.Климент Охридски - пейки и специална конструкция
Терафлу реклама в метрото
Брандинг на станция Св.Климент Охридски - пейки и специална конструкция
Терафлу реклама в метрото
Брандинг на станция Сердика - пейки и осветитело тяло
Терафлу реклама в метрото
Брандинг на станция Сердика - пейки и осветително тяло
Терафлу реклама в метрото
Брандинг на станция Св.Климент Охридски
Терафлу реклама в метрото


АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДА ЗАЯВИТЕ КАМПАНИЯ, МОЛЯ
ИЗПРАТЕТЕ МЕЙЛ НА SALES@METROMEDIA.BG

Метромедия гарантира на клиентите си сигурност за провежданите кампании в метрото чрез спазването на Закона за авторското право и на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.

Основната част от представените рекламни позиции са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.

Настоящият e-mail съдържа непоискана търговска информация за услугите, предлагани от Метромедиа ООД.
В случай, че не желаете да получавате тази информация, изпратете електронно съобщение със subject: STOP
на office@metromedia.bg