header image
Февруави 2017
И една жизнена акция на Терафлу

Паралелно с класическата реклама с брандиране на метрото, Терафлу организираха серия от  BTL акции. Една от тях беше инсталацията на боксова круша в преходното фоайе на станция Сердика 2, където много здрави и жизнени пътници изпробваха силите си. Каквато е и формулата на Терафлу !

 Инсталацията на боксова круша в преходното фоайе на станция Сердика 2
branding image 01
Инсталацията на боксова круша в преходното фоайе на станция Сердика 2
branding image 02
Инсталацията на боксова круша в преходното фоайе на станция Сердика 2
branding image 03
Инсталацията на боксова круша в преходното фоайе на станция Сердика 2
branding image 04
Инсталацията на боксова круша в преходното фоайе на станция Сердика 2
branding image 05
 

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДА ЗАЯВИТЕ КАМПАНИЯ, МОЛЯ
ИЗПРАТЕТЕ МЕЙЛ НА SALES@METROMEDIA.BG

Метромедия гарантира на клиентите си сигурност за провежданите кампании в метрото чрез спазването на Закона за авторското право и на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.

Основната част от представените рекламни позиции са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.

Настоящият e-mail съдържа непоискана търговска информация за услугите, предлагани от Метромедиа ООД.
В случай, че не желаете да получавате тази информация, изпратете електронно съобщение със subject: STOP
на office@metromedia.bg