Флаш моб на Терафлу

Паралелно с брандинирането на две от централни станции на метрото - МС Сердика и МС Св.Климент Охридски, се проведе флаш-моб в преходното фоайе на Станция Сердика 2.

Красивите момичета от рекламната агенция на Терафлу завъртяха във вихрени танци мнозина от пътниците

Танци във фоайето на Сердика 2 - флашмоб на Терафлу
branding image 01
Танци във фоайето на Сердика 2 - флашмоб на Терафлу
Танци в метрото
Танци във фоайето на Сердика 2 - флашмоб на Терафлу
Танци в метрото
Танци във фоайето на Сердика 2 - флашмоб на Терафлу
Танци в метрото
Танци във фоайето на Сердика 2 - флашмоб на Терафлу
Танци в метрото
Танци във фоайето на Сердика 2 - флашмоб на Терафлу
Танци в метрото
Танци във фоайето на Сердика 2 - флашмоб на Терафлу
Танци в метрото

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДА ЗАЯВИТЕ КАМПАНИЯ, МОЛЯ
ИЗПРАТЕТЕ МЕЙЛ НА SALES@METROMEDIA.BG

Метромедия гарантира на клиентите си сигурност за провежданите кампании в метрото чрез спазването на Закона за авторското право и на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.

Основната част от представените рекламни позиции са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.

Настоящият e-mail съдържа непоискана търговска информация за услугите, предлагани от Метромедиа ООД.
В случай, че не желаете да получавате тази информация, изпратете електронно съобщение със subject: STOP
на office@metromedia.bg