Освен стандартните рекламни носители, можем да Ви предложим и най-въздействащата форма на реклама в метрото:

БРАНДИРАНЕТО

Всеки, който е ползвал метрото през последните
няколко години познава със сигурност мащабните
ни авторски разработки.

продължи
пропусни