Това са облечените колони в метростанциите, облепените седалки на пейките, облепването на ескалаторите и много други.

Възможностите ги създаваме заедно, за да сте сигурни, че кампанията Ви ще бъде забелязана, харесана и ще изпълни предназначението си.

продължи
пропусни